432

Dự án hoàn thành

65

Nhân sự công ty

20

(Tỷ) Tài chính sẳn có

45

Tỉnh thành và khu vực

các lĩnh vực hoạt động của Dvcons

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Tư vấn thiết kế

Thi công cơ điện

các dự án tiêu biểu

Công trình công nghiệp

Công trình dân dụng

Các loại công trình khác