Thiết kế hệ thống quản lý giao thông hầm đèo cả (ITS)

Hệ thống giao thông thông minh được thiết lập để hỗ trợ công tác quản lý, kiểm soát, vận hành khai thác và bảo trì trên các đoạn tuyến đường cao tốc, cầu, hầm, nội đô,… khi đưa vào khai thác. Hệ thống có chức năng thu thập, xử lý, quyết định và truyền đạt thông tin, mệnh lệnh điều khiển tới các bộ phận quản lý và người tham gia giao thông nhằm nắm bắt kịp thời trạng thái vận hành, phối hợp xử lý đảm bảo an toàn giao thông, nâng cao chất lượng và hiệu quả vận hành đường cao tốc, cầu, hầm, nội đô,…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI