Cùng với sự phát triển về mặt kinh tế, chất lượng cuộc sống cũng được nâng cao.

Cùng với sự phát triển về mặt kinh tế, chất lượng cuộc sống cũng được nâng cao. Không còn là ăn no hay ăn ngon mà ngày nay còn phải là ăn “tốt” – làm sao để tốt cho sức khỏe. Những sản phẩm công nghiệp, đóng hộp mất dần ưu thế. Dần dà, chúng ta quan tâm hơn đến các loại nguyên liệu có nguồn gốc tự nhiên. Các sản phẩm handmade, tự chế biến với quy trình sạch sẽ, rõ ràng được ưu tiên hơn hết. Và, nếu là một người quan tâm đến sức khỏe, bạn hẳn đã nghe đến tinh than tre?
Tinh than tre là nguyên liệu được chế biến từ một loại tre quý ở Nhật Bản tên là Mosochiku. Quá trình làm tinh than tre phải qua nhiều bước phức tạp, cần sự kiểm soát nghiêm ngặt, chặt chẽ. Bột than tre làm ra đúng tiêu chuẩn sẽ siêu mịn, chỉ bằng 1/16 hạt bột mì. Sau khi nghiên cứu công thức kỹ lưỡng, Anh Quân Bakery đã đưa tinh than tre vào công thức mì ổ, cho ra mắt bánh mì than tre hay còn gọi là bánh mì đen. Sản xuất liên tục, đáp ứng cho nhu cầu của thị trường Đà Nẵng.

Tinh than tre là nguyên liệu được chế biến từ một loại tre quý ở Nhật Bản tên là Mosochiku. Quá trình làm tinh than tre phải qua nhiều bước phức tạp, cần sự kiểm soát nghiêm ngặt, chặt chẽ. Bột than tre làm ra đúng tiêu chuẩn sẽ siêu mịn, chỉ bằng 1/16 hạt bột mì. Sau khi nghiên cứu công thức kỹ lưỡng, Anh Quân Bakery đã đưa tinh than tre vào công thức mì ổ, cho ra mắt bánh mì than tre hay còn gọi là bánh mì đen. Sản xuất liên tục, đáp ứng cho nhu cầu của thị trường Đà Nẵng.

Tinh than tre là nguyên liệu được chế biến từ một loại tre quý ở Nhật Bản tên là Mosochiku. Quá trình làm tinh than tre phải qua nhiều bước phức tạp, cần sự kiểm soát nghiêm ngặt, chặt chẽ. Bột than tre làm ra đúng tiêu chuẩn sẽ siêu mịn, chỉ bằng 1/16 hạt bột mì. Sau khi nghiên cứu công thức kỹ lưỡng, Anh Quân Bakery đã đưa tinh than tre vào công thức mì ổ, cho ra mắt bánh mì than tre hay còn gọi là bánh mì đen. Sản xuất liên tục, đáp ứng cho nhu cầu của thị trường Đà Nẵng.

Tinh than tre là nguyên liệu được chế biến từ một loại tre quý ở Nhật Bản tên là Mosochiku. Quá trình làm tinh than tre phải qua nhiều bước phức tạp, cần sự kiểm soát nghiêm ngặt, chặt chẽ. Bột than tre làm ra đúng tiêu chuẩn sẽ siêu mịn, chỉ bằng 1/16 hạt bột mì. Sau khi nghiên cứu công thức kỹ lưỡng, Anh Quân Bakery đã đưa tinh than tre vào công thức mì ổ, cho ra mắt bánh mì than tre hay còn gọi là bánh mì đen. Sản xuất liên tục, đáp ứng cho nhu cầu của thị trường Đà Nẵng.

Tinh than tre là nguyên liệu được chế biến từ một loại tre quý ở Nhật Bản tên là Mosochiku. Quá trình làm tinh than tre phải qua nhiều bước phức tạp, cần sự kiểm soát nghiêm ngặt, chặt chẽ. Bột than tre làm ra đúng tiêu chuẩn sẽ siêu mịn, chỉ bằng 1/16 hạt bột mì. Sau khi nghiên cứu công thức kỹ lưỡng, Anh Quân Bakery đã đưa tinh than tre vào công thức mì ổ, cho ra mắt bánh mì than tre hay còn gọi là bánh mì đen. Sản xuất liên tục, đáp ứng cho nhu cầu của thị trường Đà Nẵng.

Tinh than tre là nguyên liệu được chế biến từ một loại tre quý ở Nhật Bản tên là Mosochiku. Quá trình làm tinh than tre phải qua nhiều bước phức tạp, cần sự kiểm soát nghiêm ngặt, chặt chẽ. Bột than tre làm ra đúng tiêu chuẩn sẽ siêu mịn, chỉ bằng 1/16 hạt bột mì. Sau khi nghiên cứu công thức kỹ lưỡng, Anh Quân Bakery đã đưa tinh than tre vào công thức mì ổ, cho ra mắt bánh mì than tre hay còn gọi là bánh mì đen. Sản xuất liên tục, đáp ứng cho nhu cầu của thị trường Đà Nẵng.

Tinh than tre là nguyên liệu được chế biến từ một loại tre quý ở Nhật Bản tên là Mosochiku. Quá trình làm tinh than tre phải qua nhiều bước phức tạp, cần sự kiểm soát nghiêm ngặt, chặt chẽ. Bột than tre làm ra đúng tiêu chuẩn sẽ siêu mịn, chỉ bằng 1/16 hạt bột mì. Sau khi nghiên cứu công thức kỹ lưỡng, Anh Quân Bakery đã đưa tinh than tre vào công thức mì ổ, cho ra mắt bánh mì than tre hay còn gọi là bánh mì đen. Sản xuất liên tục, đáp ứng cho nhu cầu của thị trường Đà Nẵng.

Tinh than tre là nguyên liệu được chế biến từ một loại tre quý ở Nhật Bản tên là Mosochiku. Quá trình làm tinh than tre phải qua nhiều bước phức tạp, cần sự kiểm soát nghiêm ngặt, chặt chẽ. Bột than tre làm ra đúng tiêu chuẩn sẽ siêu mịn, chỉ bằng 1/16 hạt bột mì. Sau khi nghiên cứu công thức kỹ lưỡng, Anh Quân Bakery đã đưa tinh than tre vào công thức mì ổ, cho ra mắt bánh mì than tre hay còn gọi là bánh mì đen. Sản xuất liên tục, đáp ứng cho nhu cầu của thị trường Đà Nẵng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI