Bakery Tổng Kết Một Năm 2020 Thành Công Với Hệ Thống 30 Cửa Hàng Đêm 26/01/2020,

Năm 2020 là một năm có thể nói là khó khăn chung với tất cả các doanh nghiệp lớn và nhỏ. Dịch bệnh và thiên tai khiến cho thị trường bị điêu đứng, trong đó có cả ngành thực phẩm. Tuy nhiên, lại là một năm có thể nói là thành công của hệ thống Anh Quân Bakery.

Nhờ tuân thủ tốt các quy định về an toàn trong mùa dịch, chuẩn bị kiến thức và đảm bảo an toàn cho đội ngũ nhân viên, nên Hệ thống ANH QUÂN Bakery vẫn được mở cửa, phục vụ khách hàng. Bên cạnh đó, chúng tôi còn có những phần quà tặng cho các đơn vị tại các chốt kiểm dịch, đồng hành cùng Đà Nẵng chống dịch.

Năm 2020 là một năm có thể nói là khó khăn chung với tất cả các doanh nghiệp lớn và nhỏ. Dịch bệnh và thiên tai khiến cho thị trường bị điêu đứng, trong đó có cả ngành thực phẩm. Tuy nhiên, lại là một năm có thể nói là thành công của hệ thống Anh Quân Bakery.

Nhờ tuân thủ tốt các quy định về an toàn trong mùa dịch, chuẩn bị kiến thức và đảm bảo an toàn cho đội ngũ nhân viên, nên Hệ thống ANH QUÂN Bakery vẫn được mở cửa, phục vụ khách hàng. Bên cạnh đó, chúng tôi còn có những phần quà tặng cho các đơn vị tại các chốt kiểm dịch, đồng hành cùng Đà Nẵng chống dịch.

Năm 2020 là một năm có thể nói là khó khăn chung với tất cả các doanh nghiệp lớn và nhỏ. Dịch bệnh và thiên tai khiến cho thị trường bị điêu đứng, trong đó có cả ngành thực phẩm. Tuy nhiên, lại là một năm có thể nói là thành công của hệ thống Anh Quân Bakery.

Nhờ tuân thủ tốt các quy định về an toàn trong mùa dịch, chuẩn bị kiến thức và đảm bảo an toàn cho đội ngũ nhân viên, nên Hệ thống ANH QUÂN Bakery vẫn được mở cửa, phục vụ khách hàng. Bên cạnh đó, chúng tôi còn có những phần quà tặng cho các đơn vị tại các chốt kiểm dịch, đồng hành cùng Đà Nẵng chống dịch.

Năm 2020 là một năm có thể nói là khó khăn chung với tất cả các doanh nghiệp lớn và nhỏ. Dịch bệnh và thiên tai khiến cho thị trường bị điêu đứng, trong đó có cả ngành thực phẩm. Tuy nhiên, lại là một năm có thể nói là thành công của hệ thống Anh Quân Bakery.

Nhờ tuân thủ tốt các quy định về an toàn trong mùa dịch, chuẩn bị kiến thức và đảm bảo an toàn cho đội ngũ nhân viên, nên Hệ thống ANH QUÂN Bakery vẫn được mở cửa, phục vụ khách hàng. Bên cạnh đó, chúng tôi còn có những phần quà tặng cho các đơn vị tại các chốt kiểm dịch, đồng hành cùng Đà Nẵng chống dịch.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI